เทปบันทึกภาพจากรายการ Intelligence ของสถานีโทรทัศน์ Voice TV ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ธีรัตถ์ รัตนเสวี สัมภาษณ์ อนุทิน วงศ์สรรคกร พาร์ตเนอร์ของ คัดสรร ดีมาก เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการออกแบบในภาคของธุรกิจ รวมถึงมุมมองบางส่วนในเรื่องของการศึกษาการออกแบบในประเทศไทย เท่าที่เวลาจะอำนวย บทสนทนาในเชิงความรู้ทั่วไปเดี่ยวกับการออกแบบเลขนศิลป์เพื่อความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป