เทปบันทึกภาพรายการ “เป็น อยู่ คือ” ตอนชุดความคิดของนักออกแบบตัวอักษร ออกอากาศทางสถานี ไทยพีบีเอส เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

This recording VDO clip was made by IS AM ARE TV / DropKick Design and aired on Thai PBS. The first debut was on the 3rd of September with the re-run show on the following Wednesday. เนื้อหาที่ถูกนำมาออกอากาศเป็นบางส่วนจากการสนทนากับ อนุทิน วงศ์สรรคกร นักออกแบบตัวอักษร และนักจัดวางตัวอักษรของไทย