Creative ครีเอทีฟ

บิทแมบฟอนต์ภาษาไทยเพื่อหน้าจอผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นเอ็มพีสามรุ่นขนาดเล็กพิเศษของ ครีเอทีพเซน ของ ครีเอทีพเทคโนโลยี สิงค์โปร์ สำหรับชุดเฟิร์มแวร์อัพเกรดภาษาไทย อ่านเรื่องเกี่ยวกับบิทแมบฟอนต์และเกล็ดเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรชุดนี้จากบทความ บิทแมบของบิทแมบ ฟอนต์บิทแมบชุดนี้พัฒนาต่อจากการออกแบบฟอนต์บิทแมบฟอนต์เอ้าท์ไลน์สร้างชื่อของพฤติกรรมการออกแบบ

Basic Information

Name : Creative THAI™
Client : Creative Technology
Release Date : February 2005
Designer : Anuthin Wongsunkakon
Technician : Anuthin Wongsunkakon

Type Test Not Available.