DiChan ดิฉัน

แบบตัวอักษรใหม่บนแนวทางของหัวนิตยสารดิฉัน นิตยสารผู้หญิงคลาสสิคที่สุดฉบับหนึ่งของเมืองไทย โดยความร่วมงานกันระหว่าง คัดสรรดีมาก นภธัช ลีรเศรษฐากร แห่ง Work In Bangkok Design Service ชุดอักษร ๒ น้ำหนัก ที่ถูกออกแบบให้เป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ของหัวนิตยสารเล็ตเทอลิ่งภาษาไทย และ กายภาพของความเป็นชุดตัวอักษรที่ใช้ได้จริง โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการปัดฝุ่นหัว นิตยสารดิฉัน รายปักษ์ ให้ลงตัวมากขึ้นกับความเป็นปัจุบันในเรื่องของความหนาของเส้นและความกว้างของตัวอักษร รายละเอียดสามารถอ่านได้จากบทความชุด ระหว่างกระผมและดิฉัน ซึ่งรวบรวมจากบันทึกการทำงานของ อนุทิน วงศ์สรรคกร และ บทความ ตัวอักษรของเธอ (Finding her Type) โดย ปิยพงศ์ ภูมิจิตร บรรณาธิการฝ่ายบทความการออกแบบ ของนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี

Basic Information

Name : DiChan™
Client : DiChan Magazine นิตยสารดิฉัน รายปักษ์ Advance Publishing Co.,Ltd.
Release Date : November 2008
Type Director : Anuthin Wongsunkakon
Designer : Anuthin Wongsunkakon & Ekaluck Peanpanawate
Technician : Ekaluck Peanpanawate

Download PDF
Reference

Order by Phone
+662-047-1237

Now accept credit card via phone order. Also available with PayPal payment option. Get 10% off when using credit card or PayPal as your payment method.