KanigaPatana คณิกาพัฒนา

แบบตัวอักษรที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นจากพื้นฐานฟอนต์ ‘คณิกา’ ที่ชนะการประกวดจากชมรมจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPCLUB) เพื่อเป็นตัวอักษรสำหรับต้วเนื่อความสำหรับการอ่านที่ดี ถูกใช้เป็นฟอนต์หลักสำหรับพิพิธภัณฑ์สยาม ของพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ฟอนต์ชุดนี้มาให้พร้อมใช้ในสองความหนา ตัวธรรมดา และ ตัวหนา โดยสามารถเลือกซื้อสิทธิ์แบบแยกชุดได้ ไฟล์ฟอนต์ในระบบโอเพ้นไทป์ยูนิโค๊ต

Name : KanigaPatana™
Weight : Regular & Bold
Release Date : December 2007
Designer : Ekaluck Peanpanawate

Download PDF
Reference

Order by Phone
+662-047-1237

Now accept credit card via phone order. Also available with PayPal payment option. Get 10% off when using credit card or PayPal as your payment method.